Transportrecht

Advocaat transportrecht en logistiek

Misschien is het niet eens overdreven, als wij transport en logistiek beschouwen als de aders van de economie. Soms met bescheiden, maar meestal met veelomvattende belangen in Nederland en Europa, en ook mondiaal. Transport is een sector waarin het bijna altijd goed gaat. Maar als het misgaat, bent u afhankelijk en kwetsbaar. Uw onderneming lijdt direct schade als uw transport – om wat voor reden dan ook – stil komt te liggen. Dan heeft u een deskundige nodig, iemand die uw belangen kan behartigen om schadeloos gesteld te worden.
iStock_60373212_XLARGE
Van Diepen Van der Kroef adviseert over alle vormen van vervoer: weg, binnenvaart, zee, lucht, spoor en gecombineerd vervoer. Onze advocaten transport en logistiek richten hun focus ook op de daarmee samenhangende onderwerpen, zoals expeditie, bewaarneming, op- en overslag, handelskoop en documentaire kredieten. Zij treden op voor alle partijen in de logistieke keten.

Onze advocaten zijn bekwaam in het voeren van procedures in internationale geschillen. Zij treden regelmatig in arbitrageprocedures op. Zij beschikken over een uitgebreid netwerk van buitenlandse advocaten met wie zij nauw samenwerken.

Expertise transportrecht

Wij hebben kennis en ervaring onder meer inzake:

  • Vervoer
  • Expeditie, op– en overslag
  • Ladingschade
  • Pand- en retentierecht
  • Het opstellen van (internationale) raamovereenkomsten
  • Het opstellen van algemene voorwaarden
  • Incasso, beslaglegging en executie

Heeft u juridisch advies nodig? Wij helpen u graag. Neem contact op met een van onze advocaten gespecialiseerd in het transportrecht.

Joachim Staab 🇩🇪

Duitse Rechtsanwalt, Duits-Nederlandse rechtsverhoudingen

Amsterdam

Advocaat Amsterdam Louise Tauber
Louise Tauber

Amsterdam