Aanbestedingsrecht

Advocaat Aanbestedingsrecht

Aanbestedende diensten, zoals de overheid of publiekrechtelijke instellingen, kopen jaarlijks voor vele tientallen miljarden euro’s aan diensten en goederen in. Van softwarepakketten tot de bouw van een woontoren. Zij zijn wettelijk verplicht het werk, de levering of de dienst via een aanbesteding op een transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze in te kopen. Zo hebben alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans de opdracht binnen te halen.iStock_11863343_LARGE

In het aanbestedingsrecht gaan de ontwikkelingen snel. Het is dan ook belangrijk, de wet- en regelgeving en jurisprudentie goed bij te houden. De Europese Aanbestedingsrichtlijnen en de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 spelen een essentiële rol. Maar de onderliggende wetgeving zoals het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016), het Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit vereisen tevens aandacht.

De advocaten van Van Diepen Van der Kroef beschikken over de inhoudelijke kennis om u in elke fase van een aanbestedingsprocedure ondersteuning te bieden. Wij begeleiden zowel aanbestedende diensten als inschrijvers.

Expertise Aanbestedingsrecht

Wij hebben onder meer kennis en ervaring inzake:

 • Inrichting van de aanbesteding, waaronder de te kiezen aanbestedingsprocedure, zoals een openbare of niet-openbare procedure, een onderhandelingsprocedure, een raamovereenkomst of een concurrentiegerichte dialoog
 • Aanbestedingsplicht voor aanbestedende diensten
 • Aanbesteden onder de drempelwaarden
 • Toetsing van aanbestedingsstukken waaronder de Aanbestedingsleidraad, het Programma van Eisen en de Nota van Inlichtingen
 • Opstellen en toetsen van selectiecriteria, gunningscriteria en uitsluitingsgronden
 • Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)
 • Gunningsbeslissing en motivering van de gunning
 • Bezwaartermijn of Alcatel-termijn
 • Rechtsbescherming
 • Procedures in Kort Geding
 • Best Value Procurement (BVP of prestatie-inkoop) aanbestedingen

Heeft u advies nodig? Wij helpen u graag. Neem contact op met een van onze advocaten gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht.

Peter Tennekes

Bouw- en aanbestedingsrecht, Bedrijfsleven, Arbitrage

Utrecht