Financieel recht

Advocaat financieel recht

De wetten en regels op financieel gebied zijn niet alleen uitgebreid, maar ook nog eens complex en voortdurend in beweging. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stimuleert financiële dienstverleners om eerlijk en open te zijn in de omgang met de klant, en treedt handhavend op. Ervaring leert dat een financiële instelling zoals een bank, een verzekeraar, een vermogensbeheerder, maar ook een tussenpersoon, de neiging kan hebben de grenzen van de dienstverlening op te zoeken en te overschrijden. Dit kan tot aansprakelijkheid van de financiële instelling of tussenpersoon leiden.

Heeft u als particulier belegger, ondernemer, investeerder of consument een conflict? De advocaten financieel recht van Van Diepen Van der Kroef staan u bij. Zowel op individuele basis als via collectieve schadevergoedingsacties.

Wij hebben veel ervaring in het procederen bij het financiële klachteninstituut KiFiD, de Rechtbanken en Gerechtshoven en ook bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU).

Expertise financieel recht

Wij hebben kennis en ervaring onder meer inzake:

 • Bankenrecht en effectenrecht
 • Rentederivaten of renteswaps
 • Bancaire zorgplicht, informatieplicht en waarschuwingsplicht
 • Misleidende prospectussen
 • Beleggingsadvies, vermogensbeheer en execution only producten
 • Oneerlijke handelspraktijken
 • Woekerpolissen (‘beleggingsverzekeringen’)
 • (Obligatie)fondsen en CV’s
 • Kredietverlening en overkreditering
 • Rentebeleid banken en verhoging opslag
 • Ondeugdelijke beleggingsadviezen
 • Wet financieel toezicht (Wft) en Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)
 • Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)
 • Procedures bij KiFiD
 • Financieringsovereenkomsten, kredietovereenkomsten en zekerheden
 • Hoofdelijkheid, borg- en garantstelling

Heeft u advies nodig? Wij helpen u graag. Neem contact op met een van onze advocaten financieel recht.

Martijn Bonefaas Advocaat Hoorn Financieel recht insolventierecht herstructurering vastgoedrecht huurrecht
Martijn Bonefaas

Expert zorgplicht banken, General Counsel

Hoorn

Advocaat Wouter Ursem
Wouter Ursem

Sparringpartner, Probleemoplosser, Scherp

Alkmaar