Aansprakelijkheidsrecht

Advocaat aansprakelijkheidsrecht

Het Aansprakelijkheidsrecht ziet op schade en schadevergoeding. Dat maakt het Aansprakelijkheidsrecht een ruim werkgebied, waarin onze Sectie Aansprakelijkheidsrecht evenzogoed zo haar speerpunten heeft. Onze Sectie Aansprakelijkheidsrecht houdt zich met name bezig met de volgende juridische kwesties:

Beroepsschade

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Een beroepsbeoefenaar hoeft niet van kwade wil te zijn (geweest) om toch te worden geconfronteerd met een claim; de advocaat die een termijn laat verstrijken, een notaris die de bedoeling van partijen onduidelijk heeft geformuleerd of de hypotheekadviseur die de netto lasten verkeerd heeft voorgehouden. Onze advocaten staan zowel de gedupeerde als de beroepsbeoefenaar bij, bovendien zowel in civiele procedures als in de tuchtprocedures die daar vaak mee samenhangen. Veelvoorkomend zijn geschillen rondom de (wan)prestatie van de accountant, advocaat, notaris, architect, ingenieur en makelaar. Ook behartigen we de belangen van bestuurders van vennootschappen die beticht worden van onbehoorlijk bestuur. U bent bij ons in goede handen.

Zaakschade

Schade kan zijn toegebracht aan zaken, in het kader waarvan de eigenaar van de zaak doorgaans verhaal zal willen nemen op de veroorzaker van die schade. In onze Sectie Aansprakelijkheidsrecht gaat het dan veelal om (brand)schade aan woningen, kostbaarheden, antiquiteiten en kunst. Het komt ook voor dat een koper ontevreden is over een aankoop, waarbij het aankomt op de vraag naar conformiteit. Had de zaak de eigenschappen die de koper mocht verwachten? Onze advocaten staan u bij aan de beide kanten van de streep. We behartigen de belangen van de gedupeerde en van de veroorzaker.

Letselschade

Schade kan ook het gevolg zijn van letsel aan het lichaam. Als een ander voor die schade aansprakelijk kan worden gehouden, dan komt het Letselschaderecht in beeld. Veelvoorkomend in onze praktijk is de schade als gevolg van een verkeersongeluk, bedrijfsongeluk of mishandeling, en onder omstandigheden kan een nabestaande zogenoemde shock- en affectieschade claimen. Het letselschaderecht is een bijzonder rechtsgebied met eigen spelregels, waaronder het gegeven dat de kosten van de advocaat meestal helemaal worden vergoed; in principe is rechtsbijstand met andere woorden gratis. Mede vanwege die bijzondere spelregels is voor letselschadeslachtoffers een eigen website (www.vandiepenletselschade.nl) ingericht met aanvullende informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen.

Massaschade

Het recht om als groep een vordering in te stellen is relatief jong en ook nog volop in ontwikkeling. De trend is evenwel dat in toenemende mate slachtoffers en gedupeerden de krachten bundelen jegens kapitaalkrachtige(r) wederpartijen, en dat vinden wij een goede zaak. Onze advocaten behandelen met regelmaat massaclaims voor groepen van eisers of claimstichtingen, waarbij onze expertise met name is gelegen in fraudekwesties en oplichting.

Oplichting

Schade is soms helaas niet alleen maar een onbedoeld gevolg. In onze praktijk behandelen we met regelmaat ook kwesties gerelateerd aan oplichting en fraude, waarbij de schade aan de ander door de dader voor lief wordt genomen. De laatste jaren heeft met name de internetfraude een hoge vlucht genomen, evenals oneerlijke handelspraktijken, beleggingsfraude en boilerroomfraude. Een gedupeerde investeert dan in producten die in werkelijk niet blijken te bestaan of anders dan is voorgehouden. Het nemen van verhaal – lees: het terugkrijgen van het geld – is in deze gevallen niet altijd eenvoudig, maar ons absolute speerpunt. We zijn er bovendien bedreven in geworden.

Verzekeringsgeschillen

Bij schade en schadevergoeding, speelt ook de verzekeraar een rol. In principe kunnen immers alle risico’s in het leven worden verzekerd. Het kan echter zo zijn dat een verzekeraar aan haar verzekerde dekking weigert te verlenen, of dat de verzekeraar om haar moverende redenen besluit om niet uit te keren. In al die gevallen ontstaan ook geschillen en niet zelden om grote bedragen, in het kader waarvan onze advocaten zowel optreden voor de verzekerde als voor de verzekeraar.

Met onze advocaten bent u verzekerd van gedegen, bevlogen en betrokken rechtsbijstand. Schroom niet en bel of mail ons voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Michaël Dol

Expert aansprakelijkheidsrecht, Creatieve geest

Amsterdam

Martijn Bonefaas Advocaat Hoorn Financieel recht insolventierecht herstructurering vastgoedrecht huurrecht
Martijn Bonefaas

Expert zorgplicht banken, General Counsel

Hoorn