Letselschade

Advocaat letselschaderecht

Het letselschaderecht is (een specialistisch) onderdeel van het Aansprakelijkheidsrecht. Indien u een ongeval of ander ongelukkig voorval is overkomen als gevolg waarvan u letsel hebt opgelopen, dan hebt u in veel gevallen recht op een vergoeding van die schade door de (verzekeraar van de) veroorzaker. De advocaten van Van Diepen Van der Kroef helpen u graag bij het verhalen van de schade, terwijl u zich richt op het herstel. Om de slachtoffers van letselschade goed te informeren is speciaal voor letselschadeslachtoffers een eigen website (www.vandiepenletselschade.nl) ingericht met aanvullende informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen. In plaats van verder te lezen, kunt u ook op die aparte webpagina terecht.

Erkenning aansprakelijkheid

Zodra de aansprakelijkheid door de (verzekeraar van de) wederpartij wordt erkend, wat in de praktijk veelal gebeurt, dan kan de afhandeling in gang worden gezet. Het berekenen van de schade is veelal ingewikkeld, maar ook dat kunt u overlaten aan onze advocaten. Schade komt in verschillende vormen; gedacht kan worden aan schade op het gebied van verlies aan verdienvermogen omdat u niet meer kunt werken, huishoudelijke hulp omdat u niet meer in staat bent om daarvoor zelf zorg te dragen en medische kosten. Ook het smartengeld (immateriële schade) behoort tot één van de schadeposten. Het smartengeld heeft betrekking op de schade in de vorm van pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. Samen met u beoordelen we de schade en halen we eruit wat erin zit, want de situatie is al vervelend genoeg.

Intakegesprek

Om het letsel, de schade en de strategie in kaart te brengen, plannen we met u een intakegesprek. Dat is de eerste stap. Afhankelijk van uw wensen, kunnen wij een bezoek bij u thuis inplannen of bij ons op kantoor. Ook een beeldbelafspraak behoort tot de mogelijkheden.

Wanneer kunnen wij u bijstaan?

  • U bent slachtoffer geworden van een (eenzijdig) verkeersongeval;
  • U bent slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval;
  • U heeft een beroepsziekte opgelopen;
  • U heeft letsel opgelopen door toedoen van andermans (huis)dier;
  • U bent slachtoffer geworden van medisch onzorgvuldig handelen;
  • U bent slachtoffer geworden van een geweldsmisdrijf;
  • U bent slachtoffer geworden van een zedenmisdrijf;
  • U lijdt affectieschade omdat uw naaste door toedoen van een ander overlijdt.

Kosteloze rechtsbijstand

Als vaststaat dat een ander dan uzelf aansprakelijk is voor de door u geleden schade, dan worden ook de (advocaat)kosten onderdeel van uw schade. Deze kosten dienen dan ook en volledig te worden vergoed door (verzekeraar van) de wederpartij. U hebt in zoverre dus recht op gratis rechtsbijstand! Als u eerst zelf een deel van de kosten hebt moeten betalen omdat de erkenning van aansprakelijkheid op zich heeft laten wachten, dan verhalen we ook die kosten alsnog op de wederpartij zodra de aansprakelijkheid is erkend of is vast komen te staan.

Overnemen dossier

Wordt u al bijgestaan door een (letselschade)jurist of advocaat en bent u ontevreden over de dienstverlening? Wij kunnen uw dossier en het schadeafhandelingstraject van uw vorige belangenbehartiger overnemen. Om als belangenbehartiger op te treden in letselzaken, is de advocatentitel niet verplicht. Dat maakt dat ook anderen voor slachtoffers optreden voor wie niet dezelfde opleidingseisen gelden. Met onze advocaten bent u verzekerd van gedegen, bevlogen en betrokken rechtsbijstand.

Schroom niet en bel of mail ons voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Michaël Dol

Expert aansprakelijkheidsrecht, Creatieve geest

Amsterdam

Advocaat Ashley Geerts
A.C.C. Geerts

Bevlogen, Raad en daad

Amsterdam