Renze Streng
Expert Procesrecht
Latijns-Amerika

Renze Streng

Renze Streng is gespecialiseerd in procesvoering bij de burgerlijke rechter in eerste aanleg, hoger beroep en cassatie. Van 2007 tot 2014 was hij werkzaam bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag, onze ‘cassatierechter’. Daar heeft hij inhoudelijk mogen bijdragen aan de totstandkoming van uitspraken die hun weerslag hebben gekregen op de toepassing van het (internationaal) ondernemingsrecht en het volkenrecht door Nederlandse rechters.

Renze Streng was van 2014 tot 2016 werkzaam bij een private investeringsbank in Santiago (Chili) waar hij adviseerde bij het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en het opzetten van joint ventures ten behoeve van Europese investeringen in Zuid-Amerikaanse markten (onder andere in de agrarische sector, het toerisme en de energiebranche).

Renze Streng heeft daarna nog een paar jaar onderdeel uitgemaakt van de internationale procespraktijk van een van de grootste Nederlandse advocatenkantoren.

Ten slotte heeft hij gepubliceerd in gerenommeerde juridische tijdschriften en bundels op het gebied van het internationaal privaatrecht en Europees recht.

Functie:
  • Advocaat
Advocaat sinds:
2003
Vestigingen:
Voorbeelden van werkzaamheden:
  • Adviseren in invloedrijke cassatiezaken, onder andere het faillissement van het Russische olieconcern Yukos, de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat in de Srebrenica-zaken, en de ‘Sanctieregeling Iran’.
  • Procederen in geschillen over de erkenning en tenuitvoerlegging in Nederland van buitenlandse rechterlijke en arbitrale vonnissen (EEX-Verordening resp. Verdrag van New York)
Talen:
Nederlands, Engels, Spaans
Direct contact Sluiten

Meer informatie? Neem contact op met Renze Streng