Hilde Wagemaker

Hilde Wagemaker

Hilde Wagemaker is werkzaam vanuit de vestiging Alkmaar. Zij adviseert en procedeert in civiele en bestuursrechtelijke zaken. Hilde werkt in uiteenlopende kwesties waarbij zij zich voornamelijk richt op het Vastgoedrecht. Zij staat zowel ondernemers als particulieren bij.

Hilde Wagemaker is geboren en getogen in Alkmaar en opgegroeid in een ondernemersgezin met bedrijf aan huis. Na het volgen van de Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Leiden, heeft Hilde de Master Civiel Recht cum laude afgerond aan deze universiteit. Naast haar studie heeft zij ook een semester aan de rechtenfaculteit in Ljubljana, Slovenië gestudeerd. In haar vrije tijd staat Hilde graag in de keuken of maakt zij mooie reizen.

Functie:
  • Advocaat
Advocaat sinds:
2021
Vestigingen:
Opleidingen:
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid met afstudeerrichting International Business Law aan de Universiteit van Leiden
  • Master Civiel Recht aan de Universiteit van Leiden
  • Semester gestudeerd aan The University of Ljubljana, Slovenië faculteit van rechtsgeleerdheid
Voorbeelden van werkzaamheden:
  • Adviseren en procederen over uiteenlopende huurzaken, zoals gebreken aan het gehuurde, huurprijsverhoging, beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming
  • Adviseren en procederen over de uitvoering van aannemingsovereenkomsten
  • Adviseren en procederen over vergunningen, wijzigen van het bestemmingsplan en handhaving
  • Adviseren en procederen in diverse handelsgeschillen (onder meer over nakoming, betaling, toerekenbare tekortkoming/wanprestatie, ontbinding en schadevergoeding)
Talen:
Nederlands, Engels
Direct contact Sluiten

Meer informatie? Neem contact op met Hilde Wagemaker