Evert Baart
Expert vastgoed
Overtuigend

Evert Baart

Evert Baart is partner en werkzaam vanuit de vestiging Amsterdam, gespecialiseerd in insolventierecht en vastgoed. Hij adviseert ondernemingen in verband met herstructureringen en faillissementen. De rechtbank Amsterdam benoemt hem regelmatig tot bewindvoerder in surseances van betaling en tot curator in faillissementen. In voorkomende gevallen gaat het om frauduleus handelende financiële instellingen.

Evert Baart publiceert regelmatig over onderwerpen die met faillissementen te maken hebben.

Evert Baart studeerde rechten aan de UvA; sindsdien is hij in Amsterdam blijven wonen. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Track Record Vastgoed

In het overzicht hieronder is een selectie opgenomen van recente transacties waarbij Evert betrokken is geweest.

Particuliere belegger verwerft bedrijfsruimten aan de Zuidas

Een particuliere belegger heeft bedrijfsruimten aangekocht van V.O.F. Royaal Zuid. Evert Baart adviseerde de koper.

Damborg Pensioenen verkoopt portefeuille aan Patrizia Living Cities I

Damborg Pensioenen B.V. verkoopt een beleggingsportefeuille met woningen en bedrijfsruimten in Amsterdam en Rotterdam aan Patrizia Living Cities I Coöperatief U.A. Evert Baart adviseerde Damborg Pensioenen.

Functie:
 • Advocaat
 • Partner
Advocaat sinds:
1998
Vestigingen:
Opleidingen:
 • Rechten aan de Universiteit van Amsterdam
 • Financiële Economie aan de Erasmus Universiteit
Voorbeelden van werkzaamheden:
 • Advisering grote verhuurders onder andere over Airbnb en (onder)huur.
 • Advisering en begeleiding van projectontwikkelaars over verkoop van vastgoed, huurrecht, en aannemingsovereenkomsten.
 • Curator in faillissementen.
 • Advisering bij herstructureringen.
 • Advisering leveranciers over recht van reclame, eigendomsvoorbehoud.
 • Advisering crediteuren bij omgang met curatoren in faillissementen.
Lidmaatschappen en nevenactiviteiten:
 • Vereniging voor Vastgoedadvocaten (lid)
 • Vereniging voor Insolentierecht Insolad (lid)
 • Stichting Nieuwe Schoolvereniging “Cornelis Vrij” (voorzitter)
 • Stichting Vrienden van de Cornelis Vrij School (penningmeester)
 • AJAX Business Associates (ABA, secretaris)
Talen:
Nederlands
Direct contact Sluiten

Meer informatie? Neem contact op met Evert Baart