Erik Jan Bijleveld
Expert ondernemingsrecht
Counsel

Erik Jan Bijleveld

Erik Jan Bijleveld is partner en werkzaam op de vestiging Utrecht. Samen met Andre Lieshout geeft hij daar leiding aan de sectie ondernemingsrecht. Erik Jan richt zich in het bijzonder op commerciële contracten en samenwerkingsovereenkomsten, waaronder Handelsovereenkomsten, Fusies & Overnames, Joint Ventures, Aandeelhouders- en managementovereenkomsten, participaties, VOF- en maatschapscontracten. Erik Jan adviseert, onderhandelt en procedeert over deze onderwerpen.
Erik Jan is huisadvocaat van diverse middelgrote bedrijven, familie bedrijven, bedrijven waar de aandelen in een beperkt aantal handen zijn en non-profit stichtingen. Hij heeft hier vaak de rol van counsel van het bestuur.

Verder is Erik Jan Bijleveld mediator en arbiter bij aandeelhoudersgeschillen en geschillen binnen samenwerkingsverbanden.

Erik Jan Bijleveld woont in Utrecht.

Functie:
 • Advocaat
 • Partner
Advocaat sinds:
1988
Vestigingen:
Opleidingen:
 • Diverse op zijn vakgebied gespecialiseerde opleidingen en trainingen
 • Opleiding Mediation
Voorbeelden van werkzaamheden:
 • Het optreden als huisadvocaat voor verschillende ondernemingen, waaronder diverse ICT-bedrijven.
 • Het begeleiden en adviseren bij handelsgeschillen, commerciële contracten het afdwingen van de nakoming hiervan en het verweren tegen aanspraken.
 • Adviseren van en procederen voor ondernemingen die problemen hebben met hun bank ten aanzien van de kredietverlening en swap overeenkomsten.
 • Geschillen met accountants.
 • Begeleiding bij koop en verkoop transacties van diverse ondernemingen.
 • In teamverband optreden tegen de Staat en Fortis. Een meer dan vijf jaar lopende procedure die uiteindelijk heeft geleid tot de hoogste schikking in Europa (1,2 miljard euro) waar het gaat om compensatie van gedupeerde beleggers.
Lidmaatschappen en nevenactiviteiten:
 • Vereniging Corporate Litigation
 • Arbiter in handelsgeschillen en geschillen in het kader van samenwerkingsovereenkomsten
 • Mediator
 • Participant Skill City
Talen:
Nederlands, Engels
Direct contact Sluiten

Meer informatie? Neem contact op met Erik Jan Bijleveld