Ashley Geerts
Bevlogen
Raad en daad

Ashley Geerts

Ashley maakt onderdeel uit van de sectie Aansprakelijkheidsrecht op de Amsterdamse vestiging. De keuze voor het Aansprakelijkheidsrecht maakte Ashley al vroeg en welbewust, door aan de Erasmus Universiteit de Masteropleiding Aansprakelijkheid en Verzekering te volgen. Dat is een specialistisch opleidingsprogramma waar een selectieprocedure voor geldt.

De passie voor het Aansprakelijkheidsrecht zien cliënten terug in haar bevlogen manier van werken, waarbij de zaken van Ashley in de eerste plaats zien op zaakschade. Het gaat dan veelal om inboedelkwesties, opstalkwesties en andere materiele schade, te denken aan brandschade en verborgen gebreken. Een tweede accent in de praktijk van Ashley is gelegen in tuchtprocedures – inherent aan de beroepsaansprakelijkheid – en in voorkomende gevallen biedt Ashley bijstand ter zake van letselschade (personenschade). De praktijk van Ashley is gevarieerd, maar heeft toch een eigen profiel binnen de sectie. Steeds is de gemene deler dat het gaat om (tucht)aansprakelijkheid en schade.

Ashley is bevlogen en een harde werker. Ashley staat cliënten bij met raad en daad, voorziet in procesbijstand en is beslist niet timide; een wederpartij moet met argumenten komen. Hoewel Ashley waar nodig een harde opstelling kan kiezen jegens wederpartijen, staat haar empathisch vermogen en betrokkenheid jegens de cliënt daarmee in contrast. Een cliënt voelt zich op zijn of haar gemak en vindt in haar een warme persoonlijkheid en betrokken strijder. Ashley treedt op voor particulieren, ondernemers en verzekeraars.

Functie:
 • Advocaat
Advocaat sinds:
2020
Vestigingen:
Opleidingen:
 • Bachelor Nederlands recht (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Master Aansprakelijkheid en Verzekering (Erasmus Universiteit)
Voorbeelden van werkzaamheden:
 • Schadeprocedures over inboedel, brandschade en schade aan kostbaarheden.
 • Tuchtprocedures in verband met het handelen van van artsen, notarissen, accountants, makelaars, belastingadviseur enzovoorts.
 • Schadeprocedures in verband met de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren.
 • De sectie Aansprakelijkheidsrecht werkt in teamverband tevens aan grootschalige fraudezaken en massaschade.
 • Het bijstaan van slachtoffers van onder meer verkeers- en bedrijfsongevallen.
Lidmaatschappen en nevenactiviteiten:
 • Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)
 • Bestuurslid Justitia 2022
 • Vereniging Jonge Professionals Personenschade (VJPP)
Talen:
Nederlands en Engels
Direct contact Sluiten

Meer informatie? Neem contact op met Ashley Geerts